Интервью ректора Пензенского ГАУинтервью

http://1pnz.ru/obrazovanie/vuzy/news/lovec_vo_rzhi_rektor_pgau_kuharev_nachal_delo_na_million_evro/#/3388