Знаменитая свинка Роза из Пензы стала мамой во второй раз

http://tv-express.ru/sobitiya/znamenitaya-svinya-roza-iz-penzy-stala-mamoj-vo-vtoroj-raz

http://russia58.tv/news/275411/

1UV Hx7rOrc